wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:gripsholm.d.hdskr

Gripsholm (D) häradsskrivare

Översikt

Historik

1604-1966
_. Häradsskrivaren i Gripsholms fögderi.
Häradsskrivarens i Gripsholms fögderi arkiv täcker åren 1604–1966, varav den äldre delen, dvs. Häradsskrivarens i Gripsholms fögderi arkiv I, täcker tiden fram t.o.m. 1945. Den yngre delen, Häradsskrivarens i Gripsholms fögderi arkiv II, täcker tiden 1945–1966.
1604-1945
1. Häradsskrivaren i Gripsholms fögderi I
— 1720-1804 Femte fögderiet
— 1805-1885 Fjärde fögderiet
1946-1966
2. Häradsskrivaren i Gripsholms fögderi. Ytterenhörna och Överenhörna kommuner
1946-1966
3. Häradsskrivaren i Gripsholms fögderi II

Övrigt

Arkivet innehåller: Jordeböcker, tiondeländer, rustjänstlängder, Markegångshandlingar, Mantalslängder (inkl kvarntull) Södermanlands län hade fram till 1804 fem fögderier. Det Femte fögderiet upphörde 1804 och lades ihop med det Fjärde. Från och med 1886 bytte Fjärde fögderiet namn till Gripsholms fögderi.

arkiv

1 Häradsskrivare I 1) NAD AD
FIaaMantalsländer 1696-1850NOK -1820
FIabMtl Daga hd 1851-1945NOK 1941
FIacMtl Åker-Selebo1851-1945NOK 1941
FIadMtl Mariefred 1851-1945NOK 1941
FIaeMtl Strängnäs 1851-1945NOK 1941

2 Häradsskrivare

3 Häradsskrivare II

  • ej digitaliserad

1) Digitaliserade kopior (2023)
arkiv/gripsholm.d.hdskr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1