wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:fjelie.m.sn

Fjelie (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Fjelie församling och för de borgerliga frågorna bildas Fjelie landskommun.
1888-
överförs ett område som bl.a. innefattade Habo säteri (Stora och Lilla Habo) till Lomma socken och Bara härad.
1952-
uppgår landskommunen i Flädie landskommun som 1963 uppgår i Lomma köping som 1971 ombildas till Lomma kommun.
2000-
uppgår församlingen i Bjärreds församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Fjelie, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani och Skånska husarregementet, Hoby skvadron, Landskrona kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1269 Fiälöghe och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller hög. Förleden innehåller fjäl, 'bräda, stock' möjligen syftande på en spång över någon av vattendragen vid byn.
Den 2 juni 1944 ändras stavningen från Fjälie till Fjelie.

Plats

by/gård

 • Bennikan Li
 • Bennikan St
 • Bjärred gla
 • Frierup
 • Habo 1)
 • Hagerop
 • Kanik tegelbruk
 • Kanik V
 • Kanik Ö
 • Laxmans Åkarp
 • Leråkra
 • Lilleby
 • Tångarna
 • Vinnerup
 • Önnerup

1) -1888
plats/fjelie.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1