wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:caroli.m.fs

Caroli (tyska) (M) församling

Översikt

Historik

1683-
bildas församlingen ur Sankt Petri (stads)församling.
  • eget pastorat
1813-
var namnet Malmö tyska församling eller Caroli församling.
1884-05-01
utbryts Sankt Pauli församling.
1949-
uppgår församlingen i Malmö Sankt Petri och Malmö Sankt Pauli
Domkapitel
Lunds domkapitel
Landkontor
Malmöhus (M) hövdingadöme
Rådhusrätt
Malmö (M) rådhusrätt

Övrigt

På 1600-talet bodde många tyskar i Malmö. För att delta i gudstjänst åkte de över sundet till tyska kyrkor i Köpenhamn. Efter Roskildefreden 1658 blev det omöjligt. Malmötyskarna bestämde sig då för att bygga en egen kyrka i Malmö. Kyrkan byggdes sedan Karl XI gett tillstånd att bilda en egen tysk församling. Den 1 oktober 1693 invigde man en tysk kyrka vid namn Caroli kyrka. Den låg i Carolikvarteren vid nuvarande Caroli City. Miljön har dock förändrats avsevärt sedan dess, då medeltida gator som gått nära kyrkan försvann under 1970-talet. Fram till 1778 hölls gudstjänsterna enbart på tyska. Efter 1831 hölls alla gudstjänsterna på svenska.

Caroli församling inom Svenska kyrkan upphörde 1949. Det var tal om att kyrkan skulle bli frikyrka eller att den skulle utnyttjas som bostadshus. Beslutet blev att kyrkan skulle få finnas kvar. En förening vid namn Caroli kyrkas vänner fick sköta kyrkan. 2000-2009 hyrdes kyrkan ut till Musikhögskolan i Malmö, som höll konserter i lokalen.

arkiv

Kyrkoarkiv

1813-
AI reg
1896-
AII
1865-
AIII
1796-
BI
1828-
BII
1688-
CI reg
1740-
CII
1825-
DI
1790-
DII
1689-
EI reg
1688-
F reg
1863-
GI
1865-
GII
1693-
GV
1796-
HIIaa
1827
HIIb
1827-
HIIc
1872-
HIIIa
1749-
KI
1715-
LI
1683-
JIa
1826-
Topografi AI:
arkiv/caroli.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/13 14:09 av Björn