wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:lund.domkapitel

Lunds domkapitel

Översikt

Historik

1504-1999
1. Domkapitlets i Lund arkiv

Domkapitlet sköter verksamheten och förvaltningen i stiftet. Vid sidan av domkapitlet verkar stiftsfullmäktige som ett andra förvaltningsorgan för stiftet. Domkapitlet har under historien haft domsrätt i Sverige i vissa frågor.

När domkapiteln återuppfördes under 1600-talet var det först som konsistorium och lärarkapitel i stiftsstäderna. Domkaptitlen hade dels att ha översyn över utbildningsväsendet, dels att döma i allvarligare brottmål från sockenstämman (äktenskapsbrott med mera), dels att fungera som första domsinstans för prästerna i deras ämbetsutövning, dels att förvalta sitt område beträffande tillsättningar av ämbeten, fattig- och åldringsvård och ekonomi. För översynen företogs visitationsresor inom jurisdiktionens område. Domkapitlens beslut kunde överklagas till konsistorium regni.

Domkapitlet utgjordes av biskopen som ordförande, domprosten som vice ordförande, och därtill som bisittare, beroende på stift, teologie professorer från antingen Uppsala universitet, Lunds universitet eller Åbo akademi (fram till 1809) eller lektorer från stiftets gymnasium.

Den kyrkliga jurisdiktionen reglerades av prästståndets privilegiebrev, kyrkolagen och kungliga resolutioner. Den kyrkliga jurisdiktionens omfång var en stor politisk fråga under hela 1600-talet, där den världsliga maktens domstolar och kyrkans sockenstämmor och domkapitel stred om överhet över den andres domsrätt. Innan Karl XI år 1684 fastslagit gränserna till den världsliga maktens fördel, hade domkapitlen och sockenstämmorna att besluta om prästståndets arvsfrågor, gravrätts- och begravningsfrågor, sabbatsbrott och utebliven kyrkogång, faderlösa prästbarns förmyndare, samt disciplinmål i kyrkorummet (slagsmål, dryckenskap och bråk i kyrkan). Dessa frågor överfördes 1684 till häradsrätterna och rådhusrätterna. Domkapitlet kunde därefter heller inte avsätta en präst som misskött sig, endast varna eller utdöma viss-tids avstängning. Frågor om avsättning överfördes till hovrätten för bedömning. Däremot behöll domkapitlet rätten att höra en blivande präst, samt att bedöma om prästvigning och pastoralexamen.

Ett Domkapitel hade äktenskapsfrågor, till exempel äktenskapsskillnad, på sitt bord fram till 1734 års skilsmässolag, då den världsliga rätten övertog en del av rättsområdet. I religiöst hänseende var dock det par som skilt sig fortfarande tvungna att få äktenskapsskillnaden erkänd av domkapitlet efter 1734, för att betraktas som skild och därmed kunna bli vigd med någon annan. Domkapitlet hade också remitteringsrätten till den världsliga domstolen i dessa frågor, och det var fortfarande dit makar i osämja skickade sin skilsmässoansökan.

Dessa bestämmelser bestod till 1936 års domkapitel lag.

Arkiv

Register

klockare
SE/RA/870001/4/5/4 (FIIe)
katekismi
SE/RA/870001/4/5/3 (FIIgd)

FIIgd

Socken Bunt, årtal
Allerum 1, 1698
Barkåkra

» sid 3 i registret »

Bonderup
8:189 → 1683 1684 1702 1705 1706 1733 1745
 • 8:228 → 1733 1745
Borgeby
2:269 → 1683 1684 1705 1709 1721
Borlunda
2:294 → 1683 1703
Borrby
3:4 → 1697 1727 1736 1737 1742 1757
Bosarp
3:29 → 1697 1699 1718 1744
Bosjöklost.
3:62 → 1703
Brandstad
3:69 → 1683 1704 1705 1727 1728 1736 1737
Broby V
2:238 → 1692 1698 1712 1780
Brunnby
3:163 → 1698
Brågarp
26: 1683
 • 3:197 → 1705 1742
Bräkne-Hoby
3:211 → 1683 1683-1684 1687 1696 1718
Brönnestad
26: 1683
 • 3:255 → 1696 1716 1731 1736
Bunkeflo
3:296 → 1700 1704
Burlöv
26: 1683
 • 3:310 → 1705 1742 1743 1779
Börringe
12: NOK 1683 1684 1695 1701 1711 1716 1735 1742 1744
 • 26: 1687
 • 28: 1699
Hyllie
3:296 → 1700 1704
Dalby
8:189 → 1683 1684 1702 1705 1706 1733 1745
 • 8:228 → 1733 1745
Degeberga
21:218 → 1697 1720 1721 1742
Edestad
8:87 → 1683 1687 1696 1717
Eljaröd
1: NOK 1731
Falsterbo
16:243 → 1702 1721 1731 1736 1739 1740 1762
Fleninge
1: NOK 1698 1740 1742
Fuglie
26: 1683
 • 21:4 → 1683 1684 1696 1818 1735 1736 1740
Förkärla
12: NOK 1683 1692 1698 1720 1728
Genarp
12: NOK 1698 1705 1742 1774 1776 1750
 • 31: 1778 1750
Gualöv
19: 1683 1689 1696 1697 1700 1718 1724 1729 1753
 • 12: NOK 1724
Gödelöv
12: NOK 1683 1684 1698 1705 1709 1745 1774
Hammar St
26: 1683 1684
 • 16:4 → 1696 1740
Hammarlunda
8:4 → 1683 1703
Harlösa
8:4 → 1683 1703
Hemmes- dynge
8:19 → 1683 1684 1695 1701 1711 1712 1717 1721 1735 1741 1744
 • 26: 1687
Hjortsberga
8:87 → 1683 1687 1696 1717
Hjärnarp
8:109 → 1683 1692 1698 1709 1730
Hjersås
8:151 → 1696 1716 1717 1721
Hofterup
2:52 → 1696 1699 1701 1719 1729
Hällestad
8:189 → 1683 1684 1702 1705 1706
 • 8:228 → 1733 1745
Härslöv
26: 1687
 • 8:276 → 1696 1699 1719 1729 1737
 • 31: 1716
Hässlunda
8:303 → 1698 1740 1745
Järrestad
16:165 → 1697 1727 1735 1744
Katslösa
16:193 → 1683 1684 1686 1696 1701 1703 1734 1735 1744 1750
 • 29: 1739
 • 30: 1741
Knisslinge
8:151 → 1696 1716 1717 1721
Kågeröd
12: NOK 1698 1740 1742
Källstorp
12: NOK 1683 1684 1695 1701 1711 1712 1716 1717 1730 1735 1737 1742 1744 1745
 • 26: 1687
 • 28: 1699
Köpinge
26: 1687 1689
 • 12: NOK 1697 1720 1721
Lemmeströ
12: NOK 1683 1684 1695 1701 1711 1716 1735 1742 1744 1680-tal
 • 26: 1687
 • 28: 1699
Listerby
12: NOK 1683 1687 1717
Lyckeby
12: NOK 1683 odat (omkr 1700-tal)
 • 13: 1701 1717
Lyngby
26: 1683
 • 12: NOK 1698 1705 1724 1742 1774 1776 1750
Lyngsjö
12: NOK 1697 1720
Löddeköp.
2:269 → 1696 1705 1719
 • 26: 1687
 • 31: 1716
Matteröd
26: 1683
 • 3:255 → 1696
Mölleberga
26: 1683
 • 2:4 → 1705 11742
Nevishög
3:197 → 1705 1742
Nävlinge
26: 1683
 • 21:133 → 1696 1713 1716
Nöbbelöv Ö
16:136 → 1697 1724 1727 1735 1742
Oxie
26: 1683
 • 2:229 → 1705
Ramsåsa
16:22 → 1683 1704 1711 1720 1731 1736
Revinge
16:107 → 1683 1684 1705 1706 1722 1733 1734 1736 ~1750
Risekatslösa
8:303 → 1698 1740 1745
Rebbelberga
2:27 → 1683 1692 1698 1712
Råby St
2:147 → 1683 1684 1705 1745
Räng
26: 1683 1684
 • 16:4 → 1696 1740
Röddinge
16:22 → 1683 1704 1711 1720 1731 1736
Röke
26: 1683
 • 16:69 → 1696 1716 1750
Röstånga
2:96 → 1697 1699 1719
Silvåkra
16:107 → 1683 1684 1705 1706 1722 1733 1734 1736 ~1750
Simris
16:136 → 1697 1724 1727 1735 1742
Simrishamn
16:165 → 1696 1697 1742
Sjörup
16:193 → 1683 1684 1686 1696 1701 1703 1734 1735 1744 1750
 • 29: 1739
 • 30: 1741
Skanör
26: 1684
 • 16:243 → 1702 1721 1731 1736 1739 1740 1762
Skartofta
16:289 → 1683 1704 1711 1720 1728
Skeglinge
2:294 → 1683 1703
Strö V
3:29 → 1697 1699 1718 1744
Stenestad
12: NOK 1698 1742
Säby
26: 1687
 • 8:276 → 1696 1699 1719 1729 1737
 • 31: 1716
Tirup
26: 1687
 • 2:79 → 1696 1699 1719
Torup V
26: 1683
 • 16:69 → 1696 1716 1750
Tostarp
8:109 → 1683 1692 1698 1709 1730
Veberöd
21:300 → 1683 1684 1700 1704 1705 1709 1733 OK
Vellinge
26: 1683 1684
 • 21:4 → 1696 1718 1735 1736 1740
Verum
26: 1683
 • 21:172 → 1696 1716 736 1737
Villie
21:45 → 1683 1684 1686 1696 1701 1703 1716 1726 1728 1744
 • 29: 1739
Vinslöv
26: 1683
 • 21:133 → 1696 1713 1716
Visseltofta
26: 1683
 • 21:172 → 1696-1737
Vittskövle
21:218 → 1697 1720 1721 1742
Vomb
21:300 → 1704 1720 1731 1737 1750 → 1683 1700 OK
26: 1683
 • 21:362 → 1697 1757 1741
Ystad Petri
2:168 → –
 • 23: 1687 1691 1696 1701 1723 1735
Åby S
8:19 → 1683 1684 1695 1701 1711 1712 1717 1721 1735 1741 1744
 • 26: 1687
Åsum S
3:69 → 1683 1704 1705 1727 1728 1736 1737
Örsjö
21:45 → 1683 1684 1695 1696 1701 1711 1712 1716 1742 1744 1745
 • 26: 1687
 • 28: 1699
Öved
16:289 → 1683 1704 1711 1720 1728

TODO
Registrera register NOK sid 1-2 OK,
bunt 1 NOK, bunt 2 OK, bunt 3 OK, bunt 8 OK, bunt 12 NOK, bunt 16 OK, bunt 21 OK.
NOK ej digitaliserad hos RA/SVAR

arkiv/lund.domkapitel.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/26 00:26 av Björn