wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:sorsele.ac.sn

Sorsele (AC) socken

Översikt

Historik

1673-
bildas Sorsele socken ur Lycksele socken under namnet Illesnöhle socken som namnändrades till det nuvarande 1701.
1810-05-21
vid utbrytningen av Norrbotten län, utbryts en mindre del, Fjällnäs och Nordanås byar, som då tillhör Arjeplog församling/socken i Norrbottens län.
1868-05-20
överförs Fjällnäs och Nordanås byar till Sorsele församling/socken och Västerbottens län, vilket medförde att Sorsele helt kom att tillhöra detta län.
1874-
När 1862 års kommunreform genomfördes i Lappland övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sorsele församling och för de borgerliga frågorna bildas Sorsele landskommun.
1923-05-01
var församlingen delad i två kyrkobokföringsdistrikt, Sorsele kbfd och Gargnäs kbfd
1935-
inrättas Sorsele municipalsamhälle som upplöstes med utgången av år 1955
Gargnäs kyrksocken
1962-
utbryts ur församlingen Gargnäs församling, som 2006 återgick i denna församling.
-1971
ombildas landskommunen till Sorsele kommun.
2016-01-01
inrättas distrikten Sorsele och Gargnäs, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1962, och vari detta sockenområde ingår.

1876-1888 Överfört

1876-1888 Överfört

Av hemmanet Tväråträsk nr 2 i Sorsele socken är ett skifte, Granträsk om 13/64 mtl, delvis utlagt i Lycksele socken.
I Sorsele husförhörslängder A I:4-5 finns Gargjaur, som tidvis räknats till Arjeplogs församling.
1876-07-13
överförs nybygget Harrbosele till Lycksele församling i jordeboken.
1880-12-30
överförs hemmanen Svartlund och 1/32 mtl av Johannisberg samt nybyggena Carolinelund och Friheten till Malå församling.
1888-
(enligt Kungl. brev 1880-03-12 och 1887-04-15) överförs Kåtenoive nr 1 och Kåtaliden nr 2 samt nybygget Racknäs från Malå församling.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Övrigt

Namnet kommer från kyrkbyn med efterleden sel, 'lugnvatten'. Förleden är en försvenskning av samiskans Sourssså som i sin tur kan komma från ett äldre svenskt Sörsele.

År 1758 brann det i Lycksele prästgård och enligt uppgift förstördes en räkenskapsbok för Sorsele.

Geotag (location) for:
Sorsele sn65º32'30"N;7º30'55"E

Plats

by/gård

  • Ammarnäs
  • Blattnicksele
  • Fjällnäs
  • Krutträsk
  • Nordanås
  • Gargnäs
  • Sorsele kby
plats/sorsele.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-03 17:50 av Björn