wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:sorsele.ac.fs

Sorsele (AC) församling

Alias: Illesnöhle församling

Översikt

Historik

1673-09-27
bildas församlingen under namnet Illesnöhle (Gillesnuole) 1673-09-27, genom utbrytning ur Lycksele. Namnet ändrades 1701 till Sorsele.
annexförsamling i Lycksele och Sorsele (Illesnöhle) pastorat.
1750-
återuppför samerna kapellet vid Gillesnuole (Allesnuole) där gudstjänst hölls en eller ett par gånger sommartid. Så småningom förlorade det sin betydelse och slopades 1858, då ett nytt kapell byggdes i Gargnäs 1908. Kapell inrättades även i Ammarnäs.
1763-
får komministern i Sorsele även ansvar för gudstjänster vid Tärna kapell. Stundtals fanns även särskild kapellpredikant vid Tärna kapell. 1822 kom Tärna kapell att ingå i Stensele pastorat och Sorseleprästernas ansvar för Tärna upphörde. Tärna kapellförsamling ingick till 1822 i gemensamt pastorat med Lycksele församling.
1780-
annexförsamling i Lycksele, Sorsele och Tärna pastorat.
1815-03-17
annexförsamling i Lycksele, Sorsele, Tärna och Stensele pastorat.
1821-05-17
eget pastorat.
1923-05-01
delas församlingen i två kyrkobokföringsdistrkt; Sorsele kyrkobokföringsdistrikt (Sorsele kyrkoarkiv) och Gargnäs kyrkobokföringsdistrikt (se Gargnäs kyrkoarkiv). Indelningen av församlingen i två kyrkobokföringsdistrikt upphörde den 31 december 1961.
1962-
utbryts Gargnäs församling
Sorsele församling och Gargnäs församling bildade i samband med församlingsdelningen Sorsele-Gargnäs kyrkliga samfällighet. Samfällighetens handlingar ingår i Sorsele kyrkoarkiv.
moderförsamling i Sorsele och Gargnäs pastorat.
2006-
införlivas Gargnäs.
eget pastorat.

Domkapitel

-1903
Härnösand
1904-
Luleå

Häradsrätt ; 1765-1970 : Lycksele

Övrigt

Arkiv

Kyrkoarkiv

1778-
AI
1896-
AIIa
1924-
AIIb
1866-
B
1709-
C
1892-
DI
1709-
F reg
1804-
GI
1789-
KI
1839-
KIII
1759-
LI
1783-
LIII
arkiv/sorsele.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1