wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:sorsele.ac.kn

Sorsele (AC) kommun

Översikt

Historik

Distrikt i Sorsele kommun

Kommunens område motsvarar Sorsele socken där Sorsele landskommun bildades när kommunreformen 1862 genomfördes i Lappland 1874.

Sorsele municipalsamhälle inrättades 15 november 1935 och upplöstes vid utgången av 1955.

Kommunreformen 1952 påverkade inte indelningarna i området, då varken Västerbottens eller Norrbottens län berördes av reformen.

1971-
bildas Sorsele kommun vid kommunreformen genom en ombildning av Sorsele landskommun.

Kommunen ingår sedan bildandet i Lycksele domkrets

Övrigt

Centralort är Sorsele

Består av

plats/sorsele.ac.kn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1