wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:malå.ac.sn

Malå (AC,BD) socken

Översikt

Historik

Malå kommun i Västerbotten

1862-
bildas Malå socken ur Arvidsjaurs socken.
Församlingen omfattade lappskattelanden Lainejaur, Keppijaur, Släppejaur, Gransele, Vuorbejaur, Södra Levattnet och Duoldimjaur.
1874-
När 1862 års kommunreform genomförs i Lappland övergår ansvaret för de kyrkliga frågorna till Malå församling och för de borgerliga frågorna till Malå landskommun.
1884-
överförs byarna och lägenheterna (enligt kungligt brev den 30 december 1880) Aspliden, Berg, Björkås, Brännäs, Holmsjö, Högåker, Nynäs, Rökå och Vännäs samt krononybygget Aspliden från Lycksele församling och hemmanen Svartlund och 1/32 mtl av Johannisberg samt nybyggena Carolinelund och Friheten från Sorsele församling.
De hade enligt Kammarkollegiets resolution den 13 juli 1876 överflyttats från Lycksele till Malå jordebok och enligt kungligt brev den 20 december 1878 från 1880 års början i judiciellt hänseende flyttats från Lycksele tingslag till Malå och Norsjö tingslag.
1888-
(enligt Kungl. brev 1880-03-12 och 1887-04-15) överförs Kåtenoive nr 1 och Kåtaliden nr 2 samt nybygget Racknäs till Sorsele församling.
1941-05-30
inrättas Malåträsks municipalsamhälle i landskommunen. Detta upplöstes med utgången av år 1952.
1971-
ombildas landskommunen till Malå kommun som 1974- uppgår i Norsjö kommun men utbröts ur denna 1983 till en återbildad Malå kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Malå, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Län

Övrigt

Namnet kommer från kyrkbyn som i sin tur kommer från ån Malån. Ånamnet (1553 Måll ån) kan innehålla mal, 'sand, grus eller småsten (på stranden)'.

by/gård

  • Adak
  • Adakgruvan
  • Malåträsk
  • Rentjärn
  • Rökå
plats/malå.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1