wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:lövånger.ac.sn

Lövånger (AC) socken

Översikt

Historik

1400-tal
bildas Lövångers socken ur Skellefteå socken efter att tidigare varit kapellförsamling där.
1600-tal
överförs Vibbesmark från Lövångers församling till Bygdeå församling.
När Burträsks församlingen bildades i början på 1600-talet överfördes några byar från Lövånger till den nya församlingen.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Lövångers församling och för de borgerliga frågorna till Lövångers landskommun.
1937-03-19
inrättas Lövångers municipalsamhälle inom landskommunen, som upplöstes -1963.
1971-
ombildas landskommunen till Lövångers kommun
1974-
uppgår kommunen i Skellefteå kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Lövånger, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Övrigt

Namnet (1350? Lefanger) kommer ursprungligen från en havsvik. Förleden har antagits innehålla lä. Efterleden är anger, '(havs)vik'.

Ett till Lövångers socken hörande område ligger inom Bureå socken. Bureå socken har ett område omslutet av Lövångers socken.

Geotag (location) for:
Lövånger64º22'3"N;21º19'2"E

by/gård

 • Avan
 • Bissjön
 • Bjuröklubb
 • Bjurön
 • Blacke
 • Broträsk
 • Broänge
 • Böle
 • Daglösten
 • Fjälbyn, Älgnäs
 • Gammelbyn, Kallviken
 • Gärde
 • Hökmark
 • Hötjärn, Lövvattnet
 • Kåsböle
 • Lappviken
 • Lövsele, Noret & Västanbyn
 • Mångbyn, Bodan
 • Mårtensboda, Bäckboda
 • Nolbyn
 • Risböle
 • Selet
 • Svarttjärn
 • Uttersjöbäcken
 • Vallen
 • Vebomark
 • Önnesmark
plats/lövånger.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1