wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:skellefteå.ac.sn

Skellefteå (AC) socken

Översikt

Historik

1320-
bildas Skellefteå socken ur Bygdeå socken.
1327-
omtalas Skellefteå socken som den nordligaste bygden vid Bottniska viken.
1320-tal
utbryts Piteå socken,
1400~
utbryts Lövångers socken,
1606-
utbryts Burträsks socken,
1811-
inrättas Norsjö kapellag
1834-
utbryts Norsjö socken
1838-
utbryts Ytterstfors bruksförsamling (som dock åter införlivades i Skellefteå landsförsamling 1866)
1845-
utbryts Skellefteå stad.
1862-
Vid kommunreformen bildar Skellefteå socken och Skellefteå stad till början en gemensam kommun, som delades först 1881, då staden blev en kommun för sig och socknen bildade Skellefteå landskommun.
1874-
utbryts Byske församling och landskommun, som först 1884 också kom att utgöra egen jordebokssocken.
1897-04-20
inrättas Norrböle municipalsamhälle, då stadsstadgor började gälla i Norrböle by, utan att den fullt ut organiserades som municipalsamhälle. 1916- överförs Norrböle municipalsamhälle till Skellefteå stad.
1913-05-01
delas Skellefteå församling i Skellefteå landsförsamling och Skellefteå stadsförsamling.
1914-
utbryts Bureå landskommun och jordebokssocken, och 1922 även Bureå församling.
Kågedalens kyrksocken, Bolidens kyrksocken
1933-
utbröts kyrkligt Kågedalens församling och 1962 Bolidens församling, men dessa församlingar blev inga egna kommuner eller jordebokssocknar.
1935-10-25
inrättas Sunnanå municipalsamhälle, som 1960- uppgår i landskommunen
1937-04-30
inrättas Skelleftestrands municipalsamhälle
1937-11-26
inrättas Kåge municipalsamhälle, som 1965- uppgår i landskommunen
-1967
uppgår landskommunen i Skellefteå stad som 1971 ombildas till Skellefteå kommun.
2016-01-01
inrättas distrikten Skellefteå land, Boliden och Kågedalen, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

1916-1952 — Överföringar

1916-1952 — Överföringar

1916-
(enligt kungligt brev 1915-10-08) överförs vissa områden av Skellefteå landsförsamling, däribland huvudsakligaste delen av Norrböle municipalsamhälle till Skellefteå stadsförsamling, varvid Norrböle upphörde som municipalsamhälle.
1917-
(enligt kungligt brev 1916-05-26) överförs vissa områden invid Skellefteå nya hamn vid Kallholmsfjärden, nämligen delar av hemmanen Ytterursvik nr 2, 4 och 6 med tillhörande lägenheter till Skellefteå stadsförsamling.
1929-
(enligt kungligt brev 1927-12-09) överförs vissa områden av hemmanen Böle nr 5, 7, 10, 11 och 12 samt Morön nr 1 till Skellefteå stadsförsamling.
1941-
(enligt kungligt beslut 1940-03-30) överförs ett område om 3.02 km2 av Skelleftestrands municipalsamhälle till Skellefteå stadsförsamling.
1947-
(enligt kungligt brev 1946-08-23) överförs ett område av fastigheten Brännvattsliden från Burträsks församling samt ett område av fastigheten Bureå nr 9 från Bureå församling.
1952-
(enligt kungligt brev 1951-03-30) överförs dels Skelleftestrands municipalsamhälle och dels de norr och öster därom belägna delarna av byarna Bergsbyn, Boviken, Furunäs, Hedensbyn, Innerursviken, Morön, Risön, Tuvan och Ytterursviken till Skellefteå stadsförsamling.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Övrigt

Namnet (1344 Skellopta) kommer från älven och har oklart ursprung. Se även Skellefteå.

Geotag (location) for:
Skellefteå64º45'6"N;20º55'7"E

Plats

by/gård

 • Bergsbyn 1)
 • Bergsbyn S
 • Bodan
 • Boliden 2)
 • Boviken
 • Boviken
 • Bureholmen
 • Bureå by 3) (Bure)
 • Burträsk 4)
 • Burvik 3)
 • Bäck
 • Degerbyn
 • Drängsmark 5)
 • Ersmark 6)
 • Falmark 3)
 • Falmark Ö 3)
 • Frostkåge
 • Gagsmark 5)
 • Hedensby
 • Hjogböle
 • Holmsvattnet 3)
 • Innervik
 • Klutmark
 • Kusmark 2)
 • Kåge 7)
 • Kågedalen 7)
 • Lillkåge
 • Lund
 • Medle
 • Myckle
 • Norrböle by
 • Ostvik 5)
 • Rönnbäcken
 • Selet 5)
 • Sjöbotten
 • Storkåge
 • Strömfors
 • Stämningsgården
 • Sörböle kby
 • Tuvan
 • Viken
 • Örviken 1)
 • Östanbäck
plats/skellefteå.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-21 16:40 av Björn