wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:daga.d.lkn

Daga (D) landskommun

Översikt

Historik

Daga landskommun i Södermanlands län 1952

1952-
bildas landskommunen som storkommun vid kommunreformen genom sammanläggning av tre tidigare landskommuner, nämligen Björnlunda, Gryt och Gåsinge-Dillnäs. Den sistnämnda hade tillkommit så sent som 1941 genom sammanläggning av de tidigare landskommunerna Dillnäs och Gåsinge.
1974-
uppgår Daga landskommun i Nyköpings kommun. Därifrån bröts området ut år 1992 för att ingå i nybildade Gnesta kommun.
2006-
förenas Björnlunda, Gryt och Gåsinge-Dillnäs församlingar i nybildade Daga församling.

Övrigt

Består av

plats/daga.d.lkn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1