wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:broby-västra.l.sn

Broby V (L,M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
-1889
tillhör en del av socknen (Hyllinge) Luggude härad i Malmöhus län och överförs då till samma härad och län som övriga socknen.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Broby församling och för de borgerliga frågorna bildas Broby landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Åstorps köping som 1971 ombildas till Åstorps kommun.
2002-
uppgår församlingen i Björnekulla-Västra Broby församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Västra Broby, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Södra Åsbo härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Luggude kompani och Skånska husarregementet, Fleninge skvadron.

Övrigt

Namnet skrevs 1351 Broby och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller by, 'gård; by'. Förleden innehåller bro, 'anlagd vägbank i sankmark'.
namnet var före 17 april 1885 Broby socken.

Plats

by/gård

  • Broby kby
  • Gåsagården
  • Haledal
  • Halenäs
  • Hyllinge 1)
  • Hyllinge Li
  • Kölegården
  • Nygård
  • Snuggarp
plats/broby-västra.l.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1