wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:borgeby.m.sn

Borgeby (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Borgeby församling och för de borgerliga frågorna bildas Borgeby landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Flädie landskommun som 1963- uppgår i Lomma köping, men med bibehållande av socknarnas jordregister.
1971-
ombildas köpingen till Lomma kommun.
2000-
uppgår församlingen i Bjärreds församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Borgeby, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1334 Borgeby och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller by, 'gård; by'. Förleden innehåller borg syftande på en försvarsanläggning eller höjdformation.
Före 22 oktober 1927 skrevs namnet även Borreby socken.


Alias: Borreby (M) socken »

Plats

by/gård

  • Balshög
  • Bjärred 1)
  • Björkhagen
  • Borgeby
  • Borgeby slott
  • Ruthem
  • Strömnäs

1) del av
plats/borgeby.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1