wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:uppåkra.m.fs

Uppåkra (M) församling

Översikt

Historik

-1961
moderförsamling i (Stora) Uppåkra och Flackarps pastorat.
1962-
moderförsamling i Uppåkra, Flackarps, Knästorps, Tottarps, Görslövs, Särslövs och Mölleberga pastorat.
1965-
införlivat Flackarp.
1965-
moderförsamling i Uppåkra, Knästorps, Tottarps, Görslövs, Särslövs och Mölleberga pastorat.
2002-
utökas församlingen med Knästorp, Tottarp, Görslöv, Särslöv och Mölleberga.
eget pastorat.

Domkapitel: Lund

Häradsrätt

1736-
Bara
1900-
Torna-Bara ds

Övrigt

Församlingens namn var t.o.m. 1922 Stora Uppåkra.

Uppåkra och Flackarp sammanslagna till Uppåkra församling fr o m 1965. Församlingarna har även tidigare betraktats som sammanslagna. Fr.o.m. 1860-talet ingår samtliga handlingar rörande Flackarp i Uppåkra Kyrkoarkiv.

I Lunds stifts Landebog 1569 betecknas Uppåkra och dess annexförsamling Flackarp som ”ecclesiä canonicales”, d.v.s. som stående under någon kapitelmedlems prebende. På 1600-talet övergick prebendet på universitetets stat och anknöts småningom med 2:e teol. professorn. 1922 upphörde pastoratets prebendenatur

Arkiv

1658-
mtl

Kyrkoarkiv

1768-
AI
1900-
AIIa
1900-
AIII
1744-
B
1712-
CI
1806-
DI
1758-
DII
1712-
EI
1712-
FI
1830-
HII
arkiv/uppåkra.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1