wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:bogsta.d.fs

Bogsta (D) församling

Översikt

Historik

1980-01-01
uppgår Bogsta i Lästringe församling .

Pastorat

-1595
Ludgo
1596-
Sättersta
1946-
Lästringe
1976-
Frustuna-Kattnäs

Domkapitel: Strängnäs

Häradsrätt

Övrigt

Arkiv

Kyrkoarkiv

1787-
AI
1900-
AIIa
1900-
AIII
1794-
B
1674-
C
1803-
DI
1732-
EI
1673-
F
1732-
LIII
arkiv/bogsta.d.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1