wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:beddinge-lilla.m.sn

Beddinge Lilla (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lilla Beddinge församling och för de borgerliga frågorna bildas Lilla Beddinge landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Klagstorps landskommun som 1967- uppgår i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Källstorps församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Lilla Beddinge, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Vemmenhögs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Vemmenhögs kompani och Skånska dragonregementet, Vemmenhögs skvadron, Borrby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1446 Bedinge lille och kommer från kyrkbyn. Efterleden är inbyggarbeteckningen inge. Förleden kan innehålla bett, 'betesmark'. Kring 1940 ändrades stavningen i officiella sammanhang från Lilla Bedinge, dock hade den nuvarande stavningen (Lilla Beddinge) sedan tidigare använts i jordeboken.

Plats

by/gård

  • Annexdal
  • Beddinge Li
  • Byhem
  • Kvarnvik
  • Olastorp
  • Stengården
  • Stensåker
  • Sånarp
  • Västergård
  • Östergård
plats/beddinge-lilla.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 01:22 av Björn