wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:bara.m.hr

Bara (M) häradsrätt

Översikt

Bara härads tingslags Häradsrätt under Göta hovrätt

Plats: Bara (M) härad
Källa 1: SE/LLA/10003, sources/2604💰, SVAR
Källa 2: SE/LLA/10064,
Källa 3: SE/VaLA/03825/03/E VII AAAJ, sources/2664💰,
Källa 4: SE/VaLA/03825/03/E VII AABB, sources/2664💰,
Kopia:

Historik

1651-1899
1. Bara häradsrätts arkiv
1828-1899
2. Bara härads ägodelningsrätts arkiv
1621-1847
3. Från underrätterna inkomna renovationer. Domböcker t o m 1700 från Malmöhus län
1701-1819
4. Skåne och Blekinge 1701-1819
1682-
förenas Torna och Bara med Oxie härad till en domsaga
1691-
förändras domsagan på så sätt att Oxie härad/tingslag utbyts mot Harjagers härad/tingslag.
1709-1811
används Stora Råby i Råby socken (Torna härad) som häradshövdingeboställe.
1852-
utbryts Harjager härad/tingslag ur domsagan (enl kungliga brevet 1851-11-25) och domsagan består därefter av Torna och Bara, som utgjorde skilda tingslag, trots att tingsplatsen i Dalby alltsedan 1600-talet var gemensam.
1900-
förenas Bara härads tingslag med Torna härads tingslag (enl Kungl. Maj:ts beslut 1899-05-26) till Torna och Bara domsagas häradsrätt.

Övrigt

Det område som ännu i 1659 och 1660 års jordebok kallades Lindholms birk och inskjuter såsom en kil mellan Bara och Skytts härader tillhörde ursprungligen Bara härad. Däri ingick Svedala socken som överfördes först till Vemmenhögs, och senare till Oxie härad.

Arkiv

1 Häradsrätt/tingslag

1651-
AIa
1696-
DII
1736-
FIIa reg
1664-
FIIb reg

2 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad

Göta Hovrätt 03

3 Advokatfiskalen

E VII AAAJ
1683-1690
6-7
1691-1697
10-11
1698-1700
13

4 Advokatfiskalen

E VII AABB
1701
2
1702
17
1703
30
osv
etc

se även

arkiv/bara.m.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1