wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:umeå.ac.sfs

Umeå (AC) stadsförsamling

Översikt

Historik

1646-08-30
bildas Umeå stadsförsamling genom utbrytning ur Umeå landsförsamling.
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.
1673-09-27
annexförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.
1768-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.
1792-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.
1800-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.
1802-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.
1823-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.
1825-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.
1835-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.
1861-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.
1863-02-27
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.
1872-05-01
eget pastorat.
2014-
Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Domkapitel

-1903
Härnösand
1904-
Luleå

Rådhusrätt: Umeå (1706-1964)
Häradsrätt: Umeå (1965-1970)

Övrigt

För uppgifter om Umeå stadsförsamling se även Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv C:1 (födelser, vigslar), 1725-1735 (dödsfall); L I a:1 1617-1633(sockenstämmobeslut); N I:1 1715-01-14 (uppgift om kyrkoinventarier); samt Nysätra kyrkoarkiv A I:7 och C:4 1833 19-23 januari (födelseuppgift, 1830 5 och 8 juli (dödsuppgifter).

Församlingarna i Umeå inrättade en gemensam kyrkogårdsförvaltning 1969 för förvaltning av frågor om begravningsverksamheten, se Umeå kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningens arkiv (-1999). I arkivet ingår protokoll, gravböcker (även innan 1969, den äldsta från 1890) samt andra handlingar rörande begravningsverksamheten. I arkivet ingår handlingar för tiden före 1969.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1737-
AI
1899-
AIIa
1899-
AIIb
1872-
AIII
1813-
BI
1916-
BII
1725-
C
1751-
DI
1726-
EI
1725-
F
arkiv/umeå.ac.sfs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1