wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:umeå.ac.kgf

Umeå (AC) kyrkogårdsförvaltning *

Översikt

Umeå kyrkliga samfällighet. Kyrkogårdsförvaltningen

Plats: Umeå (AC) socken, Umeå (AC) stad
Källa: SE/HLA/1010319,
Kopia:

Historik

-1999
Umeå kyrkliga samfällighet. Kyrkogårdsförvaltningens arkiv

Vid sammanslagningen av Umeå sockens kyrkliga samfällighet och Umeå/Ålidhems kyrkliga samfällighet 1995-01-01 slogs även dess kyrkogårdsnämnder samman och bildade inom Umeå kyrkliga samfällighet ett kyrkogårdsutskott, vilket 1998 slogs samman med fastighetsnämnden och bildade tekniska nämnden, som ansvarar för både fastighets- och kyrkogårdsärenden.

Övrigt

Församlingarna i Umeå inrättade en gemensam kyrkogårdsförvaltning 1969 för förvaltning av frågor om begravningsverksamheten, se Umeå kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningens arkiv (-1999). I arkivet ingår protokoll, gravböcker (även innan 1969, den äldsta från 1890) samt andra handlingar rörande begravningsverksamheten. I arkivet ingår handlingar för tiden före 1969.

arkiv

  • ej digitaliserad
arkiv/umeå.ac.kgf.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1