wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:umeå.ac.rr

Umeå (AC) rådhusrätt

Översikt

Umeå Rådhusrätt och magistrat

Plats: Umeå (AC) stad
Källa 01: SE/HLA/1050052, sources/3580,
Källa 02: SE/HLA/1050052,
Källa 03: SE/AC096/294-1,
Källa 04: SE/HLA/1050053,
Källa 05: SE/HLA/1050065,
Källa 06: SE/HLA/1050066,
Källa 07: SE/HLA/1050054,
Källa 08: SE/HLA/1050067,
Källa 09: SE/HLA/1050055,
Källa 10: SE/HLA/1110009,
Källa 11: SE/HLA/1120008,
Källa 12: SE/RA/420422/02/E/E XI/E XI d, sources/4383,
Kopia:

Historik

1690-1970
01. Umeå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv
1946-1966
02. Uppbördsverkets i Umeå stad arkiv
1863-1970
03. UMEÅ STAD. STADSFULLMÄKTIGE
1847-1850
04. Umeå stad. Auktionskammarens arkiv
1932-1971
05. Umeå stad. Ägodelningsrättens arkiv
1963-1970
06. Umeå stad. Expropriationsdomstolens arkiv
1843-1964
07. Umeå stad. Överexekutors arkiv
1858-1971
08. Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
1896-1964
09. Umeå stad. Notarius publicus arkiv
1885-1965
10. Stadsfiskalens i Umeå arkiv
1885-1964
11. Stadsfogdens i Umeå arkiv
1548-1965
12. Rådstugurätters renoverade domböcker

Övrigt

Åren 1714 och 1720 brändes Umeå stad ned av härjande ryska trupper. Detta medförde bl.a. att Umeå stads arkiv som förvarades i rådhuset förstördes. Detta upprepades sommaren 1888 vid den stora stadsbranden som ödelade stora delar av Umeå. Med några få undantag gick hela dåvarande stadsarkivet som förvarades i rådhuset återigen förlorat. Efter branden 1888 uppfördes det nuvarande rådhuset på den plats som kallas för Rådhustorget.

Rådhusrätten hade i regel gemensam arkivbildning med stadens styrelse, magistraten. Gemensam förteckningsplan för rådhusrätt och magistrat fastställdes år 1903.

Stadsfiskalen, stadsfogden och överexekutor har skapat egna arkiv i Umeå stad medan kronouppbördskontorets handlingar återfinns i rådhusrättens och magistratens arkiv. Även auktionskammaren och notarius publicus har haft egen arkivbildning i Umeå stad.

Arkiv

01 Rådhusrätt

1885-
AII
1690-
DI
1706-
FII reg

02 Uppbördsverk

1952
FIIaa

03 Stadsfullmäktige

1868-
A1

04 Auktionskammare

05 Ägodelningsrätt

06 Expropriationsdomstol

07 Överexekutor

08 Inskrivningsdomare

09 Notarius publicus

10 Stadsfiskal

11 Stadsfogde

  • ej digitaliserad

Svea Hovrätt 02

12 Advokatfiskalen

E XI d (Umeå)
1698-1709
873
1710-1719
874
1720-1729
875
osv
etc
arkiv/umeå.ac.rr.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1