wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:lycksele.ac.fs
Geotag (location) for:
Lycksele sn64º35'53.999"N;18º40'32.999"E

Lycksele (AC) församling

Översikt

Historik

1613-1999
Lycksele kyrkoarkiv
1606-04-28
bildas församlingen ur Umeå lfs (landsförsamling).
1648-01-15
utbryts Åsele fs.
1673-09-27
utbryts Illesnöhle (Gillesnuole), sedermera 1701- Sorsele fs.
1780-
utbryts Tärna fs.
1815-03-17
utbryts Stensele fs.
1848-09-29
utbryts Örträsk fs.
1880-12-30
överförs byarna och lägenheterna Aspliden, Berg, Björkås, Brännäs, Holmsjö, Högåker, Nynäs, Rökå och Vännäs samt krononybygget Aspliden till Malå fs.
1884-
överförs Åmnäs (enligt Kungl. brev 1877-02-26) från Norsjö församling.
1896-01-28
överförs krononybygget Malmed nr 1 till Åsele fs.
1909-
överförs avverkningsblocket nr 2 av kronoparken Örålandet nr 1, avverkningsblocket nr 1 av kronoparken Vittanliden nr 1 samt kronoöverloppsmarken nr 10 (enligt Kungl. brev 1908-12-31) till Örträsks fs.
1923-05-01
delas Lycksele fs i kyrkobokföringshänseende i Lycksele kyrkobokföringsdistrikt (Lycksele kyrkoarkiv) och Björksele kyrkobokföringsdistrikt (Björksele kyrkoarkiv).
1943-11-12
överförs skiftena I, II och IV av kronoparken Örålandet samt skiftet I av kronoparken Vittanliden från Örträsks församling.
1962-
utbryts Björksele fs
  • upphör kyrkobokföringsdistrikten

Pastorat

Pastorat

Pastorat

1606-04-28
eget pastorat.
1671-02-11
annexförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.
1646-08-30
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.
1673-09-27
moderförsamling i Lycksele och Sorsele (Illesnöhle) pastorat.
1780-
moderförsamling i Lycksele, Sorsele och Tärna pastorat.
1815-03-17
moderförsamling i Lycksele, Sorsele, Tärna och Stensele pastorat.
1821-05-17
moderförsamling i Lycksele, Tärna och Stensele pastorat.
1822-10-03
eget pastorat.
1848-09-29
moderförsamling i Lycksele och Örträsks pastorat.
1887-08-10
eget pastorat.

Domkapitel

Landkontor
Västerbotten (AC) hövdingadöme

Häradsrätt

Övrigt

arkiv

Kyrkoarkiv

1742-
AI reg1)
1900-
AII
1867-
AIII
1900-
AVII
1834-
BI
1931-
BII
1919-
BIII
1702-
C
1876-
DI
1891-
DII
1704-
EI
1714-
F
1774-
GI
1811-
HIIa
1831-
HVa
1787-
KI
1704-
LIa
1835-
LIb
1835-
LIII
1766-
LIV
1613-
J
1613-
PI
arkiv/lycksele.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/26 01:46 av Björn