wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:åsele.ac.fs

Åsele (AC) församling

Översikt

Åsele församling
Åsele lappförsamling -1700 under Anundsjö fs

Plats: Åsele (AC) socken
Källa: SE/HLA/1010242, sources/3203,
Alias: Åsele (AC) lappförsamling »
Kopia:

Historik

1648-01-15
avskiljs Åsele lappmark (genom k.brev), som sedan början av 1600-talet lytt under Umeå lappkyrka i Lycksele, till en egen lappmarksförsamling under Anundsjö med kyrka vid Åselet. Enligt kungl. brev 21 oktober 1686 skulle kaplanen i Anundsjö vara stationerad i Åsele. Avsöndring av Åsele till eget pastorat, ifrågasatt redan 1675, kom till stånd år 1700.
1732-1820
finns i Åsele en lappskola, som sköttes av en prästvigd skolmästare och som indrogs sistnämnda år.
1700-tal
inom lappmarksförsamlingen anlades flera för lapparna avsedda kapell:
1783-
bildas Volgsjö kapellag, dit även det samtidigt uppförda Fatmomakke kapell räknades, upphöjdes 1799 till annex, fick 1804 namnet Vilhelmina och blev 1812 eget pastorat.
1795-
inrättas kapellagen Viska och Bergvattnet, dessa utbrötos 1799 till särskilda gäll under namnen Fredrika och Dorotea.
1820-
fanns planer på kapellag vid byn Hällan (med kungl. tillstånd) men fullföljdes icke. Det äldsta nybygget inom området skall vara Gavsele, grundat 1674.
1860~
överflyttas alla nomadlappar i församlingen, i kyrkligt hänseende, till Vilhelmina (enl KB:s femårsberättelse 1886-1890, med kyrkoherdens i Åsele medgivande).
1864-
överflyttas från Åsele till grannsocknar i Västernorrlands län vissa byar, vilkas lappmarksfriheter då upphörde.
Så överförs Gulsele till Junsele socken och Rödvattnet till Anundsjö socken.
Samtidigt med att kammarkollegiet 28 nov. 1868 stadfäste sistnämnda överflyttning, gillades även följande överföringar från Åsele till Anundsjö, nämligen av hemmanen Lägsta eller Lägstasjö, Mossaträsk, Tjäl eller Gultjäl, Solberg och Tjärn.
Genom Kammarkollegiets resolution 27 mars 1871 överflyttades en del av Holmträsks by från Åsele till Anundsjö.

Häradsrätt

1750-
Åsele lappmark
1922-
Åsele

Övrigt

Beträffande överflyttningar till Anundsjö, Björna och Bjurholm samt Bodum och Tåsjö från Fredrika och Dorotea socknar se arkivförteckningarna för dessa.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1772-
AI reg
1900-
AIIa
1880-
AIII
1862-
BI
1916-
BII
1916-
BIII
1710-
C
1791-
DII
1701-
EI
1711-
F
1648-
LIa
1748-
LIi
1744-
LIII
1648-
N
arkiv/åsele.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1