wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:björksele.ac.fs

Björksele (AC) församling

Översikt

Historik

1923-05-01
delas Lycksele fs i kyrkobokföringshänseende Lycksele kyrkobokföringsdistrikt och Björksele kyrkobokföringsdistrikt.
1962-
upphör kyrkobokföringsdistrikten, då Björksele utbröts ur Lycksele och bildade en egen församling.
eget pastorat -1999.
-2006
uppgår församlingen i Lycksele församling.

Domkapitel: Luleå
Häradsrätt: Lycksele

Övrigt

Tillsammans med Lycksele församling, och senare även Örträsk församling, utgjorde Björksele församling en kyrklig samfällighet. Den kyrkliga samfälligheten utgör ett eget arkiv, se Lycksele-Björksele kyrkliga samfällighets arkiv (1961-1999).

Arkiv

Kyrkoarkiv

1923-
AIIa
1923-
AIII
1944-
B
arkiv/björksele.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1