wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:lane.o.hr

Lane (O) häradsrätt

Översikt

Lane häradsrätts arkiv i Göteborg och Bohus län i Bohuslän

Plats: Lane (O) härad
Källa: SE/GLA/11079, sources/1655💰,
Kopia:

Historik

Domsagotillhörighet

-1683
utgjorde Lane, Sotenäs, Sörbygdens, Stångenäs och Tunge härader (=Sunnerviken) samt Vette, Tanums, Kville och Bullarens härader (=Norrviken) en domsaga.
1683-1698
var Lane och Stångenäs härader samt Inlands Nordre och Fräkne härader förenade till en domsaga.
1699-
utgör Lane, Sotenäs, Sörbygdens, Stångenäs och Tunge härader en domsaga (=Sunnervikens domsaga).

Domsagokansliets handlingar (brevkoncept, inkomna skrivelser, räkenskaper m.m.) samt övriga handlingar gemensamma för domsagans tingslag har förtecknats gemensamt med Tunge m.fl. häradsrätts arkiv.
Lane häradsrätts domböcker, småprotokoll m.fl. handlingar före år 1736 ingår i Tunge m.fl. häradsrätts motsvarande serier.

Tingslagsindelning

: Lane härad omfattade intill 1917 följande församlingar: Lane-Ryr, Bäve, Herrestad, Skredsvik, Högås, Bokenäs och Dragsmark.
-1917
utgjorde Lane härad eget tingslag.
1917-
25 augusti ingår Lane härad i Sunnervikens domsagas tingslag. Ting hölls i Herrestad och senare, Uddevalla.

Arkiv

1 Häradsrätt

1660-
AIa
1738-
FII
arkiv/lane.o.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1