wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:västerbotten-lappmark.ac.fg

Västerbotten lappmark (AC) fögderi

Översikt

Historik

1810-1917
finns endast kronofogdar i fögderiet. (Jfr P.M. ang. lappmarkerna i fögderihänseende.
1810-
bildas fögderiet genom att Åsele, Umeå och Piteå lappmarker utbryts ur förutvarande Södra lappmarken.
1856-
överförs Piteå lappmark till Norrbottens län och ingick 1856-1867 i Luleå fögderi för att därefter utgöra eget fögderi.
-1945
delas fögderiet i Åsele fögderi och Lycksele fögderi.

Övrigt

Består av

plats/västerbotten-lappmark.ac.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1