wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:åsele.ac.sn
Geotag (location) for:
Åsele sn59º19'36"N;18º4'18"E, 331m

Åsele (AC) socken

Översikt

Historik

1648-
bildas Åsele socken genom en utbrytning ur Lycksele socken.
1783-04-26
bildas Volgsjö kapellag, dit även det samtidigt uppförda Fatmomakke kapell räknades, upphöjdes 1799 till annex, fick 1804 namnet Vilhelmina och blev 1812 eget pastorat.
1795-11-25
inrättas kapellagen Viska och Bergvattnet, dessa utbrötos 1799 till särskilda gäll under namnen Fredrika och Dorotea.
1874-
När 1862 år kommunreformen genomförs i Lappland övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Åsele församling och för de borgerliga frågorna bildades Åsele landskommun.
1901-07-01
inrättas Åsele municipalsamhälle inom landskommunen.
Åsele köping
1959-01-01
ombildas landskommunen och municipalsamhället till Åsele köping som 1971- ombildas till Åsele kommun.
 • Åsele blir därmed den sista landskommuen i landet som uppnår status som köping.
-2010
uppgår församlingen i Åsele-Fredrika församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Åsele, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

1854-1868 — Överfört

1854-1868 — Överfört

1820-
fanns planer på kapellag vid byn Hällan (med kungl. tillstånd) men fullföljdes icke. Det äldsta nybygget inom området skall vara Gavsele, grundat 1674.
1854-04-20
överförs området Gulsele till Junsele socken.
1864-
överflyttas från Åsele till grannsocknar i Västernorrlands län vissa byar, vilkas lappmarksfriheter då upphörde.
 • Så överförs Gulsele till Junsele socken och Rödvattnet till Anundsjö socken.
 • Samtidigt med att kammarkollegiet 28 nov. 1868 stadfäste sistnämnda överflyttning, gillades även följande överföringar från Åsele till Anundsjö, nämligen av hemmanen Lägsta eller Lägstasjö, Mossaträsk, Tjäl eller Gultjäl, Solberg och Tjärn.
 • Genom Kammarkollegiets resolution 27 mars 1871 överflyttades en del av Holmträsks by från Åsele till Anundsjö.
1860~
överflyttas alla nomadlappar i församlingen, i kyrkligt hänseende, till Vilhelmina (enl KB:s femårsberättelse 1886-1890, med kyrkoherdens i Åsele medgivande).
1868-
överförs mindre delar av socknen till Anundsjö socken.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Domsaga

Tingslag

1736-1921
Åsele lappmark
1922-1947
Åsele
1948-1970
Åsele och Vilhelmina

Fögderi

-1727
Västerbotten S
1728-1809
Södra lappmarks
1810-1945
Västerbotten lappmarks
1946-1970
Åsele

Övrigt

Namnet (1560 Åseletth) kommer från lugnvattnet (selet) i Ångermanälven vid kyrkbyn.

by/gård

 • Almsele by
 • Alkejäure by
 • Aujere by
 • Avasjö by
 • Björksele by
 • Borgen by
 • Borgsjö by
 • Gafsele by
 • Gafsele V by
 • Forsnäs
 • Häggsjö by
 • Hälla by
 • Kullerbacka gd
 • Kvällträsk by
 • Lillöga
 • Lomsjö by
 • Långvattnet
 • Oxvattnet
 • Sandsjö
 • Sörnoret
 • Tegelträsk
 • Ytterrissjö
 • Yxsjö
 • Åsele kby
 • Älgsjö
plats/åsele.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/17 18:27 av 127.0.0.1