wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:torne.ac.lm

Torne (AC) lappmark

Översikt

Historik

Det var till vinterboplatserna som birkarlarna kom för att handla med samerna. Det finns också uppgifter från 1601 om att samerna i Torne lappmark brukade bevista marknaden i Torne hamn.

Under 1600-talets första år anlade Karl IX en kyrk- och marknadsplats i Enontekis (Markkina) för lappmarkens alla byar. Detta blev då den enda tillåtna marknadsplatsen och därmed Torne lappmarks centralort. Eftersom det skulle bli besvärligt för samerna i de två största lappbyarna, Tingevara och Seggevara, att sommartid föra sina avlidna till Enontekis för att begravas där fick de också tillstånd att på egen bekostnad bygga sig ett kapell vid Simojärvi. Vintertid skulle de dock bege sig till Enontekis.

Kyrkplatsen vid Simojärvi utvecklades emellertid snart till en egen marknadsplats med namnet Jukkasjärvi.

Övrigt

Den del av den ursprungliga Torne lappmark som idag ligger på finska sidan kallas för Enontekis lappmark.

Plats

består av

  • Affuiawähraby (Aviovara)
  • Enontekis (Markkina)
  • Kotakenäby (Kautokeino)
  • LapaJerff
  • Rånålby (Rounala)
  • Segwaraby (Seggevara)
  • Sundwaraby (Suondavara)
  • Tennuby (Teno by)
  • Tingawereby (Tingevara)
  • Utzuiuk by (Utsjoki)
plats/torne.ac.lm.txt · Senast uppdaterad: 2023/08/26 23:34 av Björn