wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:västerbotten-tredje.ac.fg

Västerbotten 3e (AC) fögderi

Översikt

Historik

-1810
Västerbottens tredje fögderi
1810-
förändrades fögderiets namn till Norrbottens första fögderi, senare till Luleå fögderi.
Handlingarna för tiden 1810-1814 får kvarstanna här, bl.a. därför att de i övrigt bevarade delarna av Luleå fögderis arkiv börja åtskilligt senare.

Övrigt

Handlingarna härröra helt och hållet från Boströmska samlingen och har i huvudsak tillkommit under den tid Carl Jacob Boström var kronofogde i fögderiet 1785-1814 (1785 som t.f. för Wallman). Kronofogde Boström har behållit handlingarna efter sin avgång och enligt anteckningar i strödda buntar ordnat sitt arkiv 1826.

Består av

-1810

plats/västerbotten-tredje.ac.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1