wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:västerbotten-fjärde.ac.fg

Västerbotten 4e (AC) fögderi

Översikt

Västerbottens fjärde fögderi i Västerbotten län (inkl Norrbotten) i Västerbotten

Karta:
Arkiv: Torneå (BD) fögderi
Länk: Västerbottens+fjärde+fögderi, Topografi-fg

Historik

1728-1810
omfattar Västerbottens fjärde fögderi: Karl Gustav, Nedertorneå och Övertorneå socknar.
1810-
Efter länsdelningen fick fögderiet namnet Torneå fögderi

Övrigt

Består av

1728-

plats/västerbotten-fjärde.ac.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1