wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:holmsund.ac.sn

Holmsund (AC) socken

Översikt

Historik

1863-02-27
bildas Holmsunds församling ur Umeå landsförsamling.
Holmsunds församling inrättades som en kapellförsamling sedan James Dickson & Co byggt kyrkan vid sin lastageplats. I början hölls kyrkostämma, kyrkoråd och skolråd inom landsförsamlingen, men den 4 juni 1882 hölls den första kyrkostämman i Holmsund med inspektoren vid Holmsunds sågverk, B. Helleberg, som självskriven ordförande. Fram till den 1 maj 1918 svarade James Dickson & Co och efterföljaren Holmsunds AB för församlingens ekonomi, inklusive prästernas löner och förmåner samt alla övriga utgifter för både kyrkan och den näraliggande kyrkskolan.
1894-02-09
inrättas Djupviks municipalsamhälle inom Umeå landskommun.
1918-01-01
bildas Holmsunds landskommun genom en utbrytning av området kring municipalsamhället samt Holmsunds sågverk ur Umeå landskommun.
Samtidigt utbryts Holmsund till egen jordebokssocken.
1933-02-03
inrättas Holmsunds municipalsamhälle av Djupviks municipalsamhälle, samt Lövöns samhälle.
1939-09-11
inrättas Obbola municipalsamhälle av de delar av landskommunen som inte ingår i Holmsunds municipalsamhälle.
Holmsunds köping
1947-01-01
ombildas landskommunen till Holmsunds köping som 1974- uppgår i Umeå kommun, samtidigt som de båda municipalsamhällena upplöstes.
-1970
införs enhetlig kommuntyp och Holmsunds köping ombildas därmed, utan någon territoriell förändring, till Holmsunds kommun. Tre år senare uppgår kommunen Umeå kommun
2016-01-01
inrättas distriktet Holmsund, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

1932-1980 Överfört

1932-1980 Överfört

1932-01-01
överförs (enligt beslut den 20 mars 1931) lägenheten Lövön 1:268 och holmen Stormskär omfattande 0,17 kvadratkilometer till Umeå stad. Området skulle bilda Umeå hamn.
1967-
överförs från köpingen till Umeå stad och stadsförsamling ett obebott område med en areal av 0,48 kvadratkilometer, varav 0,05 kvadratkilometer land.
1971-
överförs det inom Holmsunds församling belägna området för Umeå uthamn till nybildade Ålidhems församling.
1980-
överförs (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) ett område i Umeå hamn från Åliden samt Holmsjöområdet från Umeå landsförsamling.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.

Övrigt

Namnet kommer från tätorten som i mitten av 1800-talet anlades som lastageplats som låg vid ett sund mellan ön Holmen och halvön där orten ligger.

Geotag (location) for:
Holmsund63º42'13"N;20º20'60"E

by/gård

  • Djupvik
  • Holmsund sågverk
  • Karlsborg
  • Lövön
  • Obbola
  • Själafjärden V
  • Själafjärden Ö
  • Stormskär
  • Vitskär
plats/holmsund.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1