wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:helgesta.d.sn

Helgesta (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Helgesta socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Helgesta församling och för de borgerliga frågorna till Helgesta landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Sparreholms landskommun som 1965 uppgick i Flens stad som 1971 ombildas till Flens kommun.
1995-
uppgår församlingen i Helgesta-Hyltinge församling som 2010 uppgår i Flen-Helgesta-Hyltinge församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Helgesta-Hyltinge, med samma omfattning som Helgesta-Hyltinge församling fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings och Oppunda kompanier och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Helghestum) kommer från kyrkbyn och har efterleden sta(d), 'ställe'. Förleden är antingen mansnamnet Helge eller helig, 'helig, fredad (plats)'.

Plats

by/gård

 • Aspön gd
 • Berga by
 • Folksund gd
 • Frändesta by
 • Gäversnäs hg
 • Hall by
 • Hammarbol tp
 • Hammartorp gd
 • Gassö gd
 • Helgesta kby
 • Kulsta gd
 • Mälby gd
 • Näsby by
 • Oppeby by
 • Råckelsta hg
 • Skebokvarn
 • Starrkärr gd
 • Staväng gd
 • Stubbetorp gd
 • Töversta gd
 • Uddberga gd
 • Väsby gd
 • Ådö gd
 • Ängö gd
plats/helgesta.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn