wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:eskilstuna.d.stad

Eskilstuna (D) stad

Översikt

Historik

1659-10-25
ger Karl X Gustav stadsprivilegier till Karl Gustavs stad som bryts ut ur Fors socken väster om Eskilstunaån.
Den nya staden anlades kring Reinhold Rademachers nygrundade järnmanufaktur, Rademachersmedjorna.
Stadsprivilegierna omfattade också den äldre handelsplatsen Tuna (Tunafors) öster om ån i Klosters socken.
1750-tal
Vid mitten av 1700-talet bryts manufakturverksamheten ut ur staden och drevs vidare under namnet Carl Gustafs stad, varvid staden återfick det gamla namnet Eskilstuna stad.
1771-
styckades området söder (väster) om ån av till en ny stadsbildning som fick namnet Eskilstuna fristad, och det dröjde ända till år 1833 innan de två städerna förenades till en enhet, Eskilstuna stad.
1863-
blir staden en egen kommun, enligt Förordning om kommunalstyrelse i stad (SFS 1862:14) från och med den 1 januari 1863, då Sveriges kommunsystem infördes.
1907-
inkorporeras Fors landskommun med Nyfors municipalsamhälle och Klosters landskommun i Eskilstuna stad.
1931-
bildas Eskilstuna Fors församling genom sammanläggning av Fors församling med den del av Eskilstuna stadsförsamling som låg väster om ån.
bildas Eskilstuna Klosters församling genom sammanläggning av Klosters församling med den del av Eskilstuna stadsförsamling som låg öster om ån.
1971-
uppgår staden i den då nybildade Eskilstuna kommun.
2010-
uppgår Eskilstuna Fors församling i Eskilstuna församling.
uppgår Eskilstuna Klosters församling i Eskilstuna församling.

Staden tillhör Södermanlands regementes upptagningsområde

Övrigt

Judiciell tillhörighet: Staden hade en egen jurisdiktion med rådhusrätt och uppgick 1971 i Eskilstuna tingsrätts domkrets.
Kyrklig tillhörighet: Till staden hörde från 1659 Eskilstuna stadsförsamling. Denna delades 1931 upp och delen öster om ån ingick med Klosters församling i Eskilstuna Klosters församling, den väster om ån ingick med Fors församling i Eskilstuna Fors församling.

Eskilstuna fristad >>>

Plats

plats/eskilstuna.d.stad.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn