wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:eskilstuna.d.rr

Eskilstuna (D) rådhusrätt

Översikt

Historik

1658-1970
1. Eskilstuna rådhusrätt och magistrat

Övrigt

Rådhusrätt

Rådhusrätten var verksam till och med 1970. Magistraten upphörde vid 1964 års utgång.

Under vissa perioder har [[arkiv:bildningen delvis varit gemensam med Torshälla rådhusrätt och magistrat. Handlingar som rör Torshälla rådhusrätt och magistrat förekommer i följande volymer;

  • Magistratens protokoll, A 4:1 - Torshälla magistrats protokoll 12 feb 1770.
  • Brevkoncept, B 1:1 och B 1:8 - brevkoncept 1696, 1699 - 1700, 1710, 1721, 1727 respektive 1829-1831.
  • Uppgifter om dödsfall, F 1 D:1 - Förteckningar över avlidna i Torshälla och Eskilstuna städer 1710.

Arkiv

1 Rådhusrätt

1803-1836
AIA
1691-
F2 1)
1693-1820
K2A 2)

Svea hovrätt

2 Advokatfiskal

EXId
1697-1710
95
1711-1719
96
1720-1728
97
1841-1850
109

1) bouppteckning.
2) mtl.
arkiv/eskilstuna.d.rr.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1