wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:eskilstuna.d.rr
Geotag (location) for:
Eskilstuna stad59º20'52.8"N;16º26'52.8"E

Eskilstuna (D) rådhusrätt

Översikt

Historik

1658-1970
1. Eskilstuna rådhusrätt och magistrat
1697-1850
2. Rådstugurätters renoverade domböcker

Övrigt

Rådhusrätt

Rådhusrätten var verksam till och med 1970. Magistraten upphörde vid 1964 års utgång.

Under vissa perioder har arkivbildningen delvis varit gemensam med Torshälla rådhusrätt och magistrat. Handlingar som rör Torshälla rådhusrätt och magistrat förekommer i följande volymer;

  • Magistratens protokoll, A 4:1 - Torshälla magistrats protokoll 12 feb 1770.
  • Brevkoncept, B 1:1 och B 1:8 - brevkoncept 1696, 1699 - 1700, 1710, 1721, 1727 respektive 1829-1831.
  • Uppgifter om dödsfall, F 1 D:1 - Förteckningar över avlidna i Torshälla och Eskilstuna städer 1710.
arkiv

1 Rådhusrätt

1803-1836
AIA
1691-
F2 (bouppteckning)
1693-1820
K2A (mtl)

2 Advokatfiskalen i Svea hovrätt

E XI d

1697-1710
95
1711-1719
96
1720-1728
97
1841-1850
109
arkiv/eskilstuna.d.rr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1