wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:åker.d.fs

Åker (D) församling

Översikt

Historik

Pastorat

-1844
Åker, Ärja och Länna (Länna eget pastorat 1574-1581)
1845-
Åker och Länna

Domkapitel: Strängnäs

Häradsrätt

Övrigt

Åker och Ärja utgjorde från 1845 en kyrkosocken och sammanförs genom Kbr 1889-02-22 till en jordebokssocken med namnet Åker.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1689-
AI
1896-
AIIa
1896-
AIII
1836-
B
1676-
C
1826-
DI
1765-
DII
1689-
EI
1689-
F
1665-
KI
arkiv/åker.d.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1