wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:umeå.ac.fängelse

Umeå (AC) fängelse

Översikt

Kriminalvårdsanstalten i Umeå i Västerbotten län i Västerbotten

Plats: Umeå (AC) stad
Källa: SE/HLA/1160018, sources/3882,
Kopia:

Historik

1846-1997
1. Kriminalvårdsanstaltens Umeå arkiv

Övrigt

Vid 1840/41 års riksdag beslutades att nya fängelser enligt cellsystemet skulle uppföras över hela landet. Cellsystemet skulle vara ett skydd mot skadlig påverkan fångarna emellan och ge möjlighet till individuell behandling. År 1857 utfärdades en förordning om straffarbetets och fängelsestraffets verkställighet i enrum som gällde fram till 1945 års verkställighetsreform (SFS 1945:872). Då den nya reformen trädde i kraft den 1 januari 1946 upphörde cellsystemet vilket innebar att vistelse i gemensamhet på öppna eller slutna anstalter blev regel och vistelse i ensamcell blev undantag.

År 1861 invigdes Umeå cellfängelse och var då blande det modernaste inom den svenska fångvården. Fängelset i Umeå och ett tjugotal andra länsfängelser i Sverige byggdes efter standardiserade typritningar gjorda av Vilhelm Theodor Ankarsvärd. Han var Fångvårdsstyrelsens arkitekt åren 1855-1877. I anstalten fanns 24 celler placerade i två våningar längs ytterväggarna. Det innebar att alla fångar fick rum med dagsljus. Inifrån byggnaden sett var cellerna samlade runt ett i alla våningar öppet galleri. Kriminalvården använde fängelsebyggnaderna vid Storgatan 62 i Umeå fram till 1981.

Arkiv

Fängelse

1846-
DIIIb/D2G/D2D 1)
1904
D2A

1) Kyrkoböckerma har tidigare varir förtecknade med volym signum D III b:1-7 (1846-1897) och D 2 G:8-11 (1898-1923). Etiketterrna (vol. D III b:1-7) har varit märkta ”Fångvårdsanstalten Umeå”.
arkiv/umeå.ac.fängelse.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1