wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:malmö.m.fängelse

Malmö (M) fängelse

Översikt

Malmö fängelse

Plats: Malmö (M) stad
Källa 1: SE/LLA/11779, sources/5680,
Källa 2: SE/LLA/10271, sources/2649,
Källa 3: SE/LLA/10272, sources/2641,
Källa 4: SE/LLA/10273, sources/4473,
Kopia:

Historik

1913-1960
1. Kriminalvårdsanstaltens i Malmö arkiv
1741-1970
2. Malmö centralfängelses arkiv
1770-1914
3. Malmö länsfängelses arkiv
1840-1854
4. Malmö stadshäktes arkiv

Övrigt

I det rådhus som stod färdigt 1546 förfogade Malmö stad över fyra fångtorn i källarplanet. Innanför rådhusets förstuga inrättades två arrestrum 1727-1728 och i slutet av 1700-talet upphörde fångtornens användning till häkte. Kungl. Maj:t medgav 26 augusti 1802 att staden fick förvara sina fångar i fängelserummen på slottet och därefter inreddes ”kopparkammaren” i rådhuset till häkte för mindre brottslingar vid rannsakningarna. Från 1855 förvarades stadens fångar i Malmö länsfängelse.

Malmöhus slott blev efter 1658 förvaringsplats för fångar. Fängelset inrymdes i den gamla slottsbyggnaden, det s.k. citadellet. Första gången fästningsfångar omnämns är i samband med befästningsarbetet av Malmö stad i slutet av 1600-talet. Under 1700-talet förvarades här både ”missdådare” och försvarslösa.

Reformsträvanden i början av 1800-talet ledde till en strikt uppdelning av fängelser och fångar. För Malmö fästningsfängelse (straffängelse) innebar det att straffångar och försvarslösa ej längre skulle förvaras tillsammans. För den senare kategorin från de sydöstra, södra och västra länen uppfördes 1827 ett arbetsfängelse i nära anslutning till det befintliga straffängelset. Båda administrerades dock som en enhet. Enligt beslut den 8 augusti 1842 flyttades kvarvarande livstidsfångar över från Malmö till Karlskrona, Karlstens, Landskrona och Ny Älvsborgs fästningar.

Det progressiva cellsystemet kom även att beröra straff- och arbetsfängelserna. 1876 öppnades det nya centralfängelset på slottsområdet. Branden 1870, varvid de gamla västra och södra borggårdslängorna brann ned hade påskyndat uppförandet av fängelset, som var avsett för manspersoner, dömda till straffarbete på viss tid utöver två år samt försvarslösa.

Den förste oktober 1914 flyttade centralfängelset in i ny byggnad vid Gevaldigergatan, där i fortsättningen även rannsakningsfångar förvarade eftersom länsfängelset upphörde samma dag.

Arkiv

1 Kriminalvårdsanstalt

1914-
D2aa
1911-
D2ab
1913-
D2ac
1918-
D2ad
1924-
D2ä
1889-
D2ah
1922-
D2af
1921-
D2ag
1912-
D2ba
1909-
D2da
1909-
D2db
1919-
D2dc

2 Centralfängelse

1858-
BV
1803-
DIIIa
1831-
DIIIab
1836-
DIIIac
1847-
DIIIb
1832-
DIIIba
1876-
DIIIc
1875-
DIIIi
1801-
ÖI
1861-
ÖIII

3 Länsfängelse

1872-
DIa
1842-
DIIIaa
1840-
DIIIab
1846-
DIIIb
1859-
DIIIi
1770-
Ö1

4 Stadshäkte

1840-
Ö
arkiv/malmö.m.fängelse.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1