wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:umeå-lasarett.ac.sjhfs

Umeå Lasarett (AC) sjhfs

Översikt

Historik

1904-1978
1. Umeå lasaretts Kyrkoarkiv

Särskilda födelse- och dopböcker respektive död- och begravningsböcker fördes vid Umeå lasarett. Födelse- och dopböckerna omfattar åren 1905-1963 och död- och begravningsböckerna omfattar åren 1904-1978. De personer som finns med i lasarettets kyrkböcker upptas även i sina hemförsamlingars kyrkböcker.

Övrigt

Ursprunget till Norrlands universitetssjukhus är gamla lasarettet på Storgatan 28 som Gustav III lät grunda 1784 just utanför stadens västra tull.[17] Sjukhuset rymde då fyra rum med vardera två sängplatser samt två gallerförsedda celler för sinnessjuka patienter. Efter fler utbyggnader hade lasarettet mot slutet av 1800-talet drygt 50 vårdplatser. 1897 anställdes den förste heltidsanställde läkaren – dessförinnan hörde även lasarettsvården till stadsläkarens uppgifter.[

När Umeå allt eftersom blev större efter sekelskiftet 1900 var staden i skriande behov av ett större och modernare sjukhus, och landstinget beslutade att uppföra ett helt nytt sjukhus. Mark inköptes av Tegs och Öns byamän som hade sina utmarker på Ålidbacken, som på den tiden låg ”15 minuters väg från Umeå stad” längs kustlandsvägen. Lazarettet, som det då benämndes, ritades av Axel Kumlien och invigdes 1907 med 134 platser för slutenvård, varav cirka 20 för sinnessjuka.

Öster om lasarettsbyggnaden uppfördes 1914–15 tuberkulospaviljongen, efter ritningar av arkitekt Ernst Stenhammar och åren 1919–21 utfördes om- och tillbyggnader av lasarettsbyggnaden. 1921 inrättades en särskild röntgenavdelning och ett patologiskt-bakteriologiskt laboratorium. Den patientvårdande verksamheten delades 1922 i en kirurgisk och en medicinsk avdelning. Då centralsanatoriet i Hällnäs stod färdigt 1926 flyttades tuberkulospatienterna dit, vilket frigjorde lokaler så att medicinkliniken kunde flytta in.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1905-
C
1904-
F
arkiv/umeå-lasarett.ac.sjhfs.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/17 20:11 av 127.0.0.1