wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:skellefteå.ac.lfs

Skellefteå (AC) landförsamling

Översikt

Historik

1913-04-30
var församlingens namn Skellefteå, för att därefter namnändras till Skellefteå landsförsamling.
1320~
bildas församlingen ur Bygdeå.
eget pastorat.
1320-tal
utbryts Piteå landsförsamling.
1350-tal
utbryts Lövånger.
moderförsamling i Skellefteå och Lövångers pastorat.
1400-tal
eget pastorat.
1606-
utbryts Burträsk.
1811-
utbryts Norsjö som kapellag.
moderförsamling i Skellefteå med Norsjö kapell.
1834-
utbryts Norsjö.
åter eget pastorat.
1838-05-01
utbryts Ytterstfors bfs, sedermera Byske fs.
moderförsamling i Skellefteå och Ytterstfors (Byske) pastorat.
1875-
eget pastorat.
1913-05-01
utbryts Skellefteå stadsförsamling, varvid namnet ändrades från Skellefteå till Skellefteå landsförsamling.
1922-01-01
utbryts Bureå.
moderförsamling i Skellefteå landsförsamlings och Bureå pastorat.
1922-05-01
eget pastorat.
1933-01-01
utbryts Kågedalen.
moderförsamling i Skellefteå landsförsamlings och Kågedalens pastorat.
1933-05-01
eget pastorat.
1957-11-01
delas landsförsamlingen i kyrkobokföringshänseende i Skellefteå landsförsamlings kyrkobokföringsdistrikt och Bolidens kyrkobokföringsdistrikt.
1962-
utbryts Boliden, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.
2014-
annexförsamling i Skellefteå Sankt Olovs, Skellefteå landsförsamlings, Byske-Fällfors, Kågedalens och Jörn-Bolidens pastorat.

Domkapitel

1647-
Uppsala
1647-
Härnösand
1904-
Luleå

Häradsrätt: Skellefteå (t.o.m. 1970)
Rådhusrätt: 1879-1913 Skellefteå (stadsdelen av församlingen)

Övrigt

Vid en brand 1901-10-09 skadades samtliga volymer mer eller mindre. De renoverades i riksarkivet 1927-1933. Flertalet volymer är defekta.

1818-04-09
tillerkänns byn Sidberget (eller Sidbergsliden) genom konsistorii resolution s.k. kyrkorätt i Burträsk, men tillhörde i alla övriga hänseenden Skellefteå.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1720-
AI reg
1900-
AIIa
1871-
AIII
1830-
BI
1938-
BII
1699-
C
1783-
DI
1730-
DII
1800-
EI
1815-
F
1784-
HII
1725-
KI
1725-
KIIIa
1846-
KIVa
1544-
LIa
1812-
LIb
1757-
LIc
1722-
LIII
1707-
LIV
1752-
LV
arkiv/skellefteå.ac.lfs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1