wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:norsjö.ac.fs

Norsjö (AC) församling

Alias: Norsjö kbfd

Översikt

Norsjö församling
Norsjö kyrkobokföringsdistrikt
Bastuträsks kyrkobokföringsdistrikt

Plats: Norsjö (AC) socken
Källa: SE/HLA/1010147, sources/3178,
Kopia:

Historik

1811-
bildas församlingen som ett kapellag genom utbrytning ur Skellefteå landsförsamling.
kapellag i Skellefteå landsförsamlings och Norsjö pastorat.
1834-
utbryts Jörn som kapellag.
moderförsamling i Norsjö och Jörns pastorat.
1863-
överflyttas till Malå församling de personer som tillhör Arvidsjaur och åtnjutit kyrkorätt i Norsjö.
1892-
eget pastorat.
1928-
delas församlingen i kyrkobokföringshänseende i Norsjö västra kyrkobokföringsdistrikt (fr.o.m. 1933-05-12 kallat Norsjö kyrkobokföringsdistrikt) och Norsjö östra kyrkobokföringsdistrikt (fr.o.m. 1933-05-12 kallat Bastuträsks kyrkobokföringsdistrikt).
1991-07-01
upphör de båda kyrkobokföringsdistrikten.

Domkapitel

-1903
Härnösand
1904-
Luleå

Häradsrätt

1797-1876
Skellefteå
1877-1970
Norsjö och Malå

Övrigt

I husförhörslängderna för Norsjö och Jörn finns hemman och byar som senare kom att tillhöra Burträsk, Skellefteå landsförsamling, Malå och Lycksele. Till arkivförteckningen i NAD finns en skannad förteckning som redovisar vilka byar som det rör sig om. I förteckningen finns även uppgift om vilka byar i Skellefteå församling som senare kom att tillhöra Norsjö församling.

Arkiv

1928-1991

Kyrkoarkiv

1811-
AI
1900-
AIIa
1830-
B
1811-
C
1886-
DI
1811-
EI
1811-
F
1841
KI
arkiv/norsjö.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1