wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:landskrona.m.gfs

Landskrona (M) garnisonsförsamling

Översikt

Historik

1799-1899
1. Landskrona garnisonsförsamlings kyrkoarkiv
1799-
bildas Församlingen då Konungens eget f.d. värvade regemente förflyttades från Kristianstad och förlades i garnison i Landskrona.
-1829
reduceras detta regemente med undantag av ett garnisonskompani, vars personal jämte tillhörande familjer i fortsättningen ingick i Landskrona garnisonsförsamling.
1884-
införlivas Landskrona slottsförsamling och Landskrona straffängelseförsamling.
1897-
uppgår församlingen i Vendes trängbataljons församling (Skånska trängkårens församling)
1907-
upphör församlingen då Skånska trängkåren 1907 blev förlagd till Kristianstads län.

Domkapitel: Lund
Rådhusrätt: Landskrona

Övrigt

Arkiv

Kyrkoarkiv

1811-
AI
1885-
AIII
1846-
B
1773-
C
1784-
DII
1775-
EI
1775-
F
1794-
HII
arkiv/landskrona.m.gfs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1