wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:ivetofta.l.fs

Ivetofta (L) församling

Översikt

Historik

1689-2004
Ivetofta kyrkoarkiv
2010-
uppgår församlingen i nybildade Ivetofta-Gualövs församling.

Pastorat

-1681
eget pastorat.
1682-
annexförsamling i Trolle-Ljungby och Ivetofta pastorat.
1694-
åter eget pastorat.
1962-
moderförsamling i Ivetofta och Gualövs pastorat.
Domkapitel:
Lunds domkapitel
Landkontor:
Kristianstad (L) hövdingadöme
Fögderi:
Villand, Gärd, Albo (L) häradsskrivare
Landsarkiv:
Skånska (Skå,Ble,Hal) generalguvernementet

Häradsrätt

Övrigt

Handlingar rörande Ivetofta kyrka och församling (1754) -1920 ingår även i Årups godsarkiv (nr 617), serie D.
Pastoratet var tidigare patronellt, dels 1677-1680 med majoren P. Krussbiörn som patronus, dels från 1781 med ägaren till Årups säteri som patronus. Patronatsrätten avskaffades i Sverige 1922-01-01 (SFS 282/1921).

arkiv

kat 1) 1683-1721
mtl 2) 1742-
1 Kyrkoarkiv3) NAD
AI HFL 1799-1896 OK
AIIa Församl. 1897-1969-1953
B Flytt 1814-1991-1947
CI Född,Dop 1733-1991-1955
DI Konfirm 1861-2004-1925
DII Nattv.g 1827-1910-1899
EI Lysn,Vig 1732-1969-1945
FI Död,Begr 1732-1991-1951
G Övriga 1732-1996-1859
HI Bil A: 1752-1851 OK
HII Bil B: 1808-1900 OK
HV Bil E: 1814-1846 OK
KI sn.stämma1785-1861-1814
P Övrigt 1628-17921782-4)

1) Katekisationslängd: se domkapitel
2) Mantalslängd se: landkontor, fögderi, landsarkiv
3) Publicerade signum/volymer 2023
4) Märkvärdiga händelser
arkiv/ivetofta.l.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/27 15:42 av Björn