wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:ibb-sankt.m.fs

Ibb S:t (M) församling

Översikt

Historik

-1961
eget pastorat.
1962-
annexförsamling i Landskrona och Sankt Ibbs pastorat.
1999-
annexförsamling i Landskrona, Sankt Ibbs, Härslövs och Ottarps pastorat.
2006-
uppgår församlingen i Landskrona församling.

Domkapitel: Lund

Härads/rådhus-rätt

Övrigt

Under krigen mellan Danmark och Sverige 1658-1660 förstördes kyrkoarkivet på Hven. När generalguvernören Stenbock 1663 i Köpenhamn efterlyste Hvens förlorade kyrkoräkenskapsböcker fick han till svar att öns ”kyrkoböcker” hade förvarats på Hörsholms gods och ”ridefogden” därstädes Lorentz Tuxen meddelade (1663) att ”Huens kierkebog haffr warett paa Hirshollm (=Hörsholm) Udi Krijgenss tiid, och med andre mine breffue och documenter, bleffuen forrygt och bortkommen..”och han försäkrade sig ej veta var de då fanns. Landstingsridern vid Hörsholm Rasmus S¢ffrensson och visiterern i Köpenhamn Söffren Nielsson meddelade vidare att de under kriget tjänstgjort på Hörsholm och därvid bevittnat hur ”di Suenske lod opbryde Lorentz Tuxen contorskab” vars innehåll till en del uppbrändes och till en del bortfördes av svenskar och polacker. (Se: Skånska generalguvernementskansliets arkiv: Skrivelser från åtskilliga myndigheter och ämbetsmän 1663: Rigsmarskalk Johan Christoff von Körbitz 1663-05-19 med bilagor).

Arkiv

Kyrkoarkiv

1684-
kat
1813-
AI
1901-
AIIa
1891-
AIII
1710-
B
1709-
CI
1846-
DI
1709-
EI
1709-
FI
1776-
HII
arkiv/ibb-sankt.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1