wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:hoby-västra.m.fs

Hoby V (M) församling

Översikt

Historik

-1500
eget pastorat.
1500-tal
moderförsamling i (Västra) Hoby och Håstads pastorat.
1933-05-01
annexförsamling i Vallkärra, Stångby, Västra Hoby och Håstads pastorat.
1962-
annexförsamling i Vallkärra, Stångby, Västra Hoby, Håstads, Igelösa och Odarslövs pastorat.
1992-
uppgår församlingen i nybildade Torns församling.

Domkapitel: Lund

Häradsrätt

1678-
Torna
1900-
Torna-Bara ds

Övrigt

Församlingens namn var t.o.m. 1885-04-16 Hoby (i Torna härad).

Vid en brand 1723-05-25 förstördes hela Kyrkoarkivet.

Arkiv

1 Kyrkoarkiv

1683-
kat
1812-
AI
1900-
AIIa
1900-
AIII
1812-
B
1724-
CI
1874-
DI
1814/1896-
DII
1724-
EI
1969-
EII
1724-
FI
1752-
G
1804-
HII
1802-
KI
1770-
LI

2 Domkapitel

1736
ÖVR:1 (FIIja:10)
arkiv/hoby-västra.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1