wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:himle.n.hr

Himle (N) häradsrätt

Översikt

Häradsrätten m.fl för Himle härads tingslag

Plats: Himle (N) härad
Källa 1: SE/LLA/10028, sources/1304💰, VMA
Källa 2: SE/LLA/10029,
Källa 3: SE/VaLA/03825/03/E VII AAAG, SE/VaLA/03825/03/E VII AABA, SE/VaLA/03825/03/E VII AAC, sources/1289
Kopia:

Historik

1667-1970
1. Himle häradsrätts arkiv
1828-1905
2. Himle härads ägodelningsrätts arkiv
1675-1700
3. Från underrätterna inkomna renovationer. Domböcker t o m 1700 från Hallands län
1701-1970
3. Domböcker från Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Hallands, Göteborgs och Bohus län 1701-1970
1701-1970
3. Häradsrätternas renoverade småprotokoll t o m 1970
1914-
bildade Himle härads tingslag, tillsammans med Årstads och Faurås härads tingslag, Hallands mellersta domsaga, vilken löd under Göta hovrätt fram till 1948 då Hallands läns domsagor kom att lyda under hovrätten för Västra Sverige.
1947-
upphör Himle häradsrätt då Himle, Årstads och Faurås häradsrätter ersattes av Hallands mellersta domsaga.

Övrigt

Himle härads tingböcker (fragment) 1573-1574, 1578-1581, 1590, 1597-1598 finns bevarade i Rigsarkivet i Köpenhamn. De har tryckts i 1500-talets halländska tingböcker, utgivna av Albert Sandklef, 1959. I Göta hovrätts arkiv finns renoverade domböcker fr. o. m. 1631 och på Landsarkivet i Lund finns tingsböcker bevarade fr. o. m. 1667.

Arkiv

1 Häradsrätt

1667-
AIa
1723-
AIb
1700-
FIa
1719-
FIIa
1761-
FIIb

2 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad

Göta Hovrätt

3 Advokatfiskalen

EVIIAAAG
1631-1668
9
1669-1672
10
1683-1684
20
osv
etc
EVIIAABA
1701
31
1702
65
1703
98
osv
etc
EVIIAAC
1701
1
1702
2
1703
3
osv
etc
arkiv/himle.n.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1