wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:hille.x.fs

Hille (X) församling

Översikt

Historik

Pastorat

-1602
Valbo
1602-
Eget pastorat

Domkapitel: Uppsala

Häradsrätt

Övrigt

  • Enl. k. brev den 28 oktober 1864 blev Sätra by, som i kyrkligt avseende varit förenad med Gävle, skild från staden och lagd till Hille pastorat.
  • Enl. k. brev den 9 februari 1894 överfördes ett till Nynäs nr 1 hörande inägoskifte från Hille till Gävle. Enl. k. brev den 9 februari 1894 förlades Limön, Granskär och Rönnmalen till Gävle och uteslötos ur jordeboken för Hille socken.
  • Enl. k. brev den 27 juni 1919 införlivades delar av hemmanen Nynäs, Sätra och Stig m.m. med Gävle stad.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1749-
AI
1896-
AIIa
1935-
AIIb
1764-
BI reg
1916-
BII reg
1688-
C
1737-
DI
1697-
DII
1734-
EI
1724-
F
1774-
GI
1825-
HII
1832-1887
HIIIa:1
1884-1890
HIV:1
1768-1861
HVa:1
1723-
J
1767-
KI
1665-
LIa
1683-
LIb
1683-
LIII
1725-
LIVa
1781-
LVa
arkiv/hille.x.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/27 14:54 av Björn