wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:hemse.i.fs

Hemse (I) församling

Översikt

Historik

1684-1999
Hemse kyrkoarkiv

Pastorat

-1933
Annexförsamling i pastoratet Alva och Hemse.
1933-05-01
Annexförsamling i pastoratet Rone, Eke, Alva och Hemse.
1962-
Annexförsamling i pastoratet Alva, Rone och Hemse.
Domkapitel:
Visby (Got) domkapitel
Landkontor:
Gotland (I) hövdingadöme

Häradsrätt

Övrigt

Liksom i moderförsamlingen saknas i Hemse kyrkoarkiv födelse-, vigsel- och dödlängder för åren 1826-1839. För Hemse saknas dessa längder även för tiden 1840-1860. Under perioden 1826-1839 har anteckningar troligen skett på lösa lappar, vilka ej renskrivits och förkommit. Av visitationsprotokollen framgår att en bok förts för tiden 1840-1860. En undersökning år 1948 av landsarkivarie Arnold Sandberg gav vid handen att volymen förkommit under 1890-talet. Boken hade på något sätt hamnat i Alva prästgårds kök och bladen i densamma använts som hushållspapper.

arkiv

Kyrkoarkiv1) NAD
AI 1744-
AIIa 1899-
AIII 1884-
B 1737-
CI 1684-
DI 1842-
EI 1684-
F 1684-
HII 1835-
KI 1779-
LIa 1684-
LIII 1684-
LV 1815-
arkiv/hemse.i.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/29 20:18 av Björn