wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:gustav-adolf.m.fs

Gustav Adolf (M) församling

Översikt

Historik

1927-
bildas församlingen ur Hälsingborg sfs. Namnet var t.o.m. 1970 Hälsingborgs Gustav Adolf.
annexförsamling Hälsingborgs Maria och Hälsingborgs Gustav Adolfs pastorat.
1927-05-01
eget pastorat.
1931-
överförs en del av församlingen till Raus, samtidigt som en annan församlingsdel överfördes från Raus.

Domkapitel: Lund
Rådhusrätt: Helsingborg

Övrigt

Arkiv

Kyrkoarkiv

1927-
AIIa
1927-
AIIc
1927-
BI
1927-
BII
1927-
CI
1927-
EI
1969-
EII
1927-
FI
arkiv/gustav-adolf.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1