wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:helsingborg.m.rr

Helsingborg (M) rådhusrätt

Geotag (location) for:
Helsingborg stad56º2'60"N;12º42'60"E

Översikt

se även

Historik

1621-1970
1. Helsingborgs stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv
1663-1849
2. Helsingborgs stadsarkiv: Kämnärsrättens arkiv
1875-1964
3. Polisens i Helsingborg arkiv
1621-1847
4. Städernas renoverade domböcker t o m 1847
  • Rådhusrättens och magistratens arkiv: företer stora luckor på 1600-talet. Domboksserien börjar inte förrän 1682. Hela arkivet är delvis svårt fuktskadat, framför allt gäller detta handlingar från mitten av 1700-talet. I bouppteckningsserien har samtliga svårt fuktskadade handlingar konserverats. Magistratens protokoll ingår för det mesta i domboken för samma år. Anteckningar om förekomst av avskrifter av medeltida privilegiebrev har gjorts i landsarkivets regestkartotek. De räkenskapsserier som finns bevarade före 1800 har stora luckor och är ofullständiga. Någon bunden serie kronoräkenskaper finns inte. Dessa ingår till en del i H I (räkenskaper, allmän serie) som bakugnspenningar, konstributioner, mantalspenningar, auktionsräkenskaper, m.m.
  • Kämnärsrättens arkiv: Huvuddelen består av domböcker och inneliggande handlingar. Den förstnämnda serien börjar 1663 och är välbevarad, men bitvis fuktskadad.

Förteckningen över Helsingborgs stadsarkiv innehåller förteckningar över rådhusrätten och magistraten :OK:, kämnärsrätten :OK:, accisrätten, hall- och manufakturrätten, post- och rådstugurätten, sjö- och rådhusrätten, sjörätten, sjötullrätten, borgerskapets äldste, fattigdirektionens, ekonomidirektionens, överförmyndarens och notarii publici arkiv.

-1970
upphör Helsingborgs rådhusrätt och magistrat då det sammanslogs med Luggude häradsrätt till Helsingborgs tingsrätt.

Övrigt

arkiv

1 Rådhusrätt

1682-
AI
1900-
AIba
1900-
AIbb
1951-
AIIe
1784-
BI
1667-
FI
1864-
FId
1661-
FIIa reg
1704-
FIIb
1684-
HIIa
1658-
Borgare reg
1666-
Äldsta reg

2 Kämnärsrätt

1663-
AI
1692-
B
1682-
F

3 Polis

1902-
DXII 1)

4 Advokatfiskalen i Göta Hovrätt 03

E VII BAA

1668-
2812 (byting)
1680-
2813 (byting)
1686-
2814
osv
etc

1) Liggare över utvandrare och utvandrareagenter
arkiv/helsingborg.m.rr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1