wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:gustav-adolf.l.fs

Gustav Adolf (L) församling

Översikt

Historik

1663-1999
Gustav Adolfs kyrkoarkiv
2002-
uppgår församlingen i nybildade Gustav Adolf-Rinkaby församling.

Pastorat

-1618
eget pastorat.
1618-
moderförsamling i Viby och Rinkaby pastorat.
1681-
annexförsamling i Åhus, Viby/Gustav Adolfs och Rinkaby pastorat.
1856-05-01
moderförsamling i Gustav Adolfs och Rinkaby pastorat.
1962-
annexförsamling i Fjälkinge, Nymö, Gustav Adolfs och Rinkaby pastorat.
Domkapitel:
Lunds domkapitel
Landkontor:
Kristianstad (L) hövdingadöme
Fögderi:
Villand, Gärd, Albo (L) häradsskrivare
Landsarkiv:
Skånska (Skå,Ble,Hal) generalguvernementet

Häradsrätt

arkiv
kat 1) 1683-1721
mtl 2) 1742-
1 Kyrkoarkiv3) NAD
AI HFL 1813-1899 OK
AIIa Församl. 1900-1971-1948
B Flytt 1852-1991-1944
CI Född,Dop 1690-1991-1943
DI Konfirm 1857-1999-1948
DII Nattv.g 1852-1924-1891
EI Lysn,Vig 1690-1969-1939
FI Död,Begr 1690-1991-1949
G Övriga 1692-19994)
HI Bil A: 1856-1865 OK
HII Bil B: 1742-19001801-
KIV Skolråd 1847-18531846
LI Räkenskap1663-1849 OK
LIV -kollekt 1695-1762 OK
O Kyrka 1772-18614)5)

1) Katekisationslängd: se domkapitel
2) Mantalslängd se: landkontor, fögderi, landsarkiv
3) Publicerade signum/volymer 2023
4) Delvis
5) Jordebok
arkiv/gustav-adolf.l.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/27 16:04 av Björn