wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:glostorp.m.fs

Glostorp (M) församling

Översikt

Historik

~1560
eget pastorat. Tidigt införlivat Bastorp.
1560~
annexförsamling i (Västra) Kärrstorps och Glostorps pastorat.
1924-05-01
annexförsamling i Bunkeflo och Glostorps pastorat.
1939-
annexförsamling i Bunkeflo, Glostorps och Lockarps pastorat.
1962-
annexförsamling i Bunkeflo, Glostorps, Lockarps och Oxie pastorat.
1977-03-10
annexförsamling i Oxie, Bunkeflo, Glostorps och Lockarps pastorat.
1983-
uppgår församlingen i Oxie församling.

Domkapitel: Lund

Häradsrätt

1690-
Oxie
1873-
Oxie-Skytt ds

Övrigt

Detta regala pastorat i Lunds stift blev genom Kungl. Majt:s instruktion 1809-03-21 lagt som prebendepastorat under teologiska fakulteten vid Lunds universitet, vilket förhållande upphävdes genom Kungl. brev 1921-04-29.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1700-
kat
1811-
AI
1897-
AIIa
1897-
AIII
1820-
BI
1916-
BII
1688-
CI reg
1895-
DI
1828-
DII
1688-
EI reg
1689-
FI reg
1812-
KI
1622-
LIa
arkiv/glostorp.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1